Home » Informacje

Informacje

handicap1

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464), firma Global Media Sp. z o. o. informuje o świadczonych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez Global Media