Home » KONTAKT

KONTAKT

Global Media Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
ul. Ludowa 303
42-200 Częstochowa
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
KRS 0000256573
kapitał zakładowy 100.000 zł
NIP 899-257-46-41


adres korespondencyjny:

Global Media Sp. z o.o.

ul. Dekabrystów 41 p. 906

42-200 Częstochowa

email: biuro@globalmedia.net.pl

tel.: 609 000 002